Ládbesenyőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2012. január 26., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
            Előadó: Horváth Róbert polgármester 
2. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi munkatervére.
Előadó:  Horváth Róbert polgármester
3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában
végzett  munkájáról. 
Előadó:   Horváth Róbert polgármester
 
      4.   Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: Gór Gyuláné igazgatási előadó
      
      5.  Indítványok, javaslatok. 

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
  Előadó: Horváth Róbert polgármester 
 2. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi munkatervére.
  Előadó:  Horváth Róbert polgármester
 3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásábanvégzett  munkájáról.
  Előadó:   Horváth Róbert polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása.
  Előadó: Gór Gyuláné igazgatási előadó
 5. Indítványok, javaslatok. 

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. február 23., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
2./ Javaslat 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet-tervezet
elfogadása.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: Gór Gyuláné igazgatási főelőadó
4./ Indítványok, javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 2. Javaslat 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet-tervezetelfogadása. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: Gór Gyuláné igazgatási főelőadó
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. április 5., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1./ Ládbesenyői 42 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának megbeszélése.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
2./ Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulási szerződés megbeszélése.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
3./ Pannon Autópark Kft. kérelmének elbírálása.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester

 1. Ládbesenyői 42 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának megbeszélése. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 2. Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulási szerződés megbeszélése. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 3. Pannon Autópark Kft. kérelmének elbírálása. Előadó: Horváth Róbert Polgármester

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. április 26., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról.
Előadó: Diczházi Nándor falugondnok.
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalására.
Előadó: Horváth Róbert Polgármester
4./ Javaslat a gyermeknapi programra.
Előadó: Horváth Róbert polgármester
5./ Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: Gór Gyuláné igazgatási főelőadó
6./ Indítványok, javaslatok.

 1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról. Előadó: Diczházi Nándor falugondnok.
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 3. Javaslat az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szólóbeszámoló megtárgyalására. Előadó: Horváth Róbert Polgármester
 4. Javaslat a gyermeknapi programra. Előadó: Horváth Róbert polgármester
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: Gór Gyuláné igazgatási főelőadó
 6. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. június 7., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Alpolgármester eskütétele.
Eskü vevő: Szemán Tiborné HVB. elnöke
2. Indítványok, javaslatok
3. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: Gór Gyuláné ig.előadó

 1. Alpolgármester eskütétele. Eskü vevő: Szemán Tiborné HVB. elnöke
 2. Indítványok, javaslatok
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: Gór Gyuláné ig.előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. június 28., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülésóta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. július 31., kedd-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester
2. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
3. Indítványok, javaslatok

 1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. augusztus 30., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a közművelődés helyzetéről. Előadó: Szemán Tiborné könyvtáros
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúltTestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 3. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: Polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 5. Indítványok, javaslatok.

 

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. szeptember 7., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Köznevelési alapfeladatokat biztosító intézmények feladatellátásávalkapcsolatos megbeszélés. Előadó: polgármester
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. szeptember 28., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
2. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
3. Indítványok, javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlttestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 3. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. október 8., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. A járási hivatal kialakításáról.
Előadó: Polgármester
2. Indítványok, javaslatok.

 1. A járási hivatal kialakításáról. Előadó: Polgármester
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. október 25., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a község közbiztonságának a helyzetéről. Előadó Bűnügyi osztályvezető
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlttestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 3. Javaslat az öregek napja és a télapó ünnepség megrendezésére. Előadó: Polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 5. Indítványok, javaslatok.
Tájékoztató a község közbiztonságának a helyzetéről.
Előadó Bűnügyi osztályvezető
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
3. Javaslat az öregek napja és a télapó ünnepség megrendezésére.
Előadó: Polgármester
4. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előa

 

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. november 29., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlttestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára. Előadó: Polgármester
 3. Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. Előadó: Polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 5. Indítványok, javaslatok.

 

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. december 13., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlttestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 2. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 3. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2012. december 15., szombat-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az általános iskolai feladatokat ellátó Intézményfenntartó társulás megszüntetéséről. Előadó: Polgármester
 2. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat