Ládbesenyőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2013. január 23., szerda-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség Megszüntető Okiratának módosítása
Előadó: Polgármester
2. I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására szóló feladat-ellátási szerződés megtárgyalása.
Előadó: polgármester
3. Indítványok, javaslatok

 1. Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség Megszüntető Okiratának módosítása Előadó: Polgármester
 2. I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására szóló feladat-ellátási szerződés megtárgyalása. Előadó: polgármester
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. január 31., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
2. Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
3. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: aljegyző
4.Indítványok, javaslatok

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlttestületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: Polgármester
 2. Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása Előadó: polgármester
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: aljegyző
 4. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. február 28., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: Polgármester
 2. Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester
 3. Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Előadó: Polgármester
 4. Belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó szerződés megtárgyalása. Előadó: Aljegyző
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: Aljegyző
 6. Indítványok, javaslatok
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Polgármester
2. Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Polgármester
3. Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Polgármester
4. Belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó szerződés megtárgyalása.
Előadó: Aljegyző
5 Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Aljegyző
6. Indítványok, jav

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. március 12., kedd-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Polgármester
2 . Indítványok, javaslatok

 1. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelem benyújtása Előadó: Polgármester
 2. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. április 25., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: polgármester, Klein György a RÉGIÓ Kft. képviselője
2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról.
Előadó: falugondnok
4. Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
5. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására, elfogadására.
Előadó: polgármester
6. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: polgármester
7. 2012. évre vonatkozó éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: polgármester
8. Az Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai tervének elfogadása, illetve a 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének hatályon kívül helyezése.
Előadó: polgármester
9. A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
10. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása.
Előadó: jegyző
11. Javaslat a gyermeknapi programra.
Előadó: polgármester
12. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: Kisida Gáborné gazdálkodási előadó
13. Indítványok, javaslatok.

 1. Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélés. Előadó: polgármester, Klein György a RÉGIÓ Kft. képviselője
 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról. Előadó: falugondnok
 4. Megállapodás falugondnok helyettesítéséről. Előadó: polgármester
 5. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására, elfogadására. Előadó: polgármester
 6. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester
 7. 2012. évre vonatkozó éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása. Előadó: polgármester
 8. Az Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai tervének elfogadása, illetve a 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének hatályon kívül helyezése. Előadó: polgármester
 9. A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó: jegyző
 10. Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. Előadó: jegyző
 11. Javaslat a gyermeknapi programra. Előadó: polgármester
 12. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: Kisida Gáborné gazdálkodási előadó
 13. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. május 30., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Javaslat a falunapi programra.
Előadó: polgármester
3. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
4. Indítványok, javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Javaslat a falunapi programra. Előadó: polgármester
 3. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 20., csütörtök-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása.
Előadó: polgármester
2. Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
Előadó: polgármester
3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása „Társulási Megállapodás”-ának jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
4. Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez.
Előadó: polgármester
5. Indítványok, javaslatok.

 1. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása. Előadó: polgármester
 2. Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási szerződés megkötéséről. Előadó: polgármester
 3. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása „Társulási Megállapodás”-ának jóváhagyásáról. Előadó: polgármester
 4. Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez. Előadó: polgármester
 5. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. június 27., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a közművelődési helyzetről. Előadó: polgármester
 2. Tájékozató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 3. Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása. Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. augusztus 6., kedd-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester
2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása.
Előadó: polgármester
3. Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása.
Előadó: polgármester
4. Beiskolázási támogatás megtárgyalása.
Előadó: polgármester
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása.
Előadó: polgármester
3
6. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
7. Indítványok, javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. Előadó: polgármester
 3. Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása. Előadó: polgármester
 4. Beiskolázási támogatás megtárgyalása. Előadó: polgármester
 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása. Előadó: polgármester
 6. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 7. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. szeptember 26., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. Előadó: polgármester
 3. "Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfentartó Társulás" Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 4. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 5. Indítványok, Javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. október 14., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

 1. Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtása. Előadó: polgármester
 2. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés megszerzése. Előadó: polgármester
 3. Szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal. Előadó: polgármester
 4. Ládbesenyő, Rákóczi út 75. sz. alatti ingatlan gázleágazó vezeték kiépítésével kapcsolatos döntéshozatal. Előadó: polgármester
 5. Ládbesenyő, Rákóczi út 49. sz. alatti ingatlan gázleágazó vezeték kiépítésével kapcsolatos döntéshozatal. Előadó: polgármester
 6. Szociális kérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 7. Indítványok, Javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. október 31., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a község közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Soltész András kapitányságvezető
 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 3. Megállapodás falugondnok helyettesítéséről. Előadó: polgármester
 4. Idősek napjának megbeszélése, illetve döntéshozatal. Előadó: polgármester
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 6. Indítványok, Javaslatok.
 7. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadóIndítványok, Javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. november 28., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Szociális kérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
Indítványok, Javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester
 2. "Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás" Társulási Megállapodásának módosításáról. Előadó: polgármester
 3. Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I.III. negyedévi végrehajtásáról Előadó: polgármester
 4. "A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás+ társulási megállapodásának módosítása Előadó: polgármester
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása. Előadó: polgármester
 6. Mikulásünnepség megszervezésével kapcsolatos megvbeszélés Előadó: polgármester
 7. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
 8. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó
 9. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. december 19., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: polgármester
2. A 2014. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
3. „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása”
Előadó: polgármester
4. UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: polgármester
5. A 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
Előadó: polgármester
6. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: polgármester
8. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: igazgatási előadó
9. Indítványok, javaslatok.

 

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: polgármester
 2. A 2014. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása Előadó: polgármester
 3. „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása” Előadó: polgármester
 4. UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal Előadó: polgármester
 5. A 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása Előadó: polgármester
 6. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó: polgármester
 7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. Előadó: polgármester
 8. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: igazgatási előadó
 9. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat