Ládbesenyőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Jegyzőkönyvek


 A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2014. január 30., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
2
3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Helyi rendeletek felülvizsgálata Előadó: jegyző
 3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/ Előadó: jegyző
 4. Indítványok, javaslatok.
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása. Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. február 10., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester
2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
Előadó: polgármester
3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok

 1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: polgármester
 2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére Előadó: polgármester
 3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. február 27., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról
Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
4. 2014. évi Közbeszerzési terv
Előadó: jegyző
5. Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: jegyző

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó
 4. 2014. évi Közbeszerzési terv Előadó: jegyző
 5. Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: jegyző
 6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: jegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. március 14., péntek-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

BAZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi felhívásáról szóló levéllel (BO/13/2080-24/2014) kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal
Előadó: polgármester
2. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: aljegyző
3. Indítványok, javaslatok

 1. BAZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi felhívásáról szóló levéllel (BO/13/2080-24/2014) kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal Előadó: polgármester
 2. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása Előadó: aljegyző
 3. Indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. március 27., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: falugondnok
2
2 Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
3. Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok
5. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: igazgatási előadó

 1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról Előadó: falugondnok
 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 3. Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása Előadó: polgármester
 4. Indítványok, javaslatok
 5. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. április 14., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Beszámoló a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának végrehajtásáról (zárszámadás)
Előadó: aljegyző
2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tárgyalása és jóváhagyása
Előadó: aljegyző

 1. Beszámoló a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának végrehajtásáról (zárszámadás) Előadó: aljegyző
 2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tárgyalása és jóváhagyása Előadó: aljegyző

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. április 24., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására Előadó: polgármester
 3. 2013. évi elfogadott belső ellenőrzési jelentés felülvizsgálata Előadó: jegyző
 4. Helyi rendeletek felülvizsgálata Előadó: jegyző
 5. II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása Előadó: polgármester
 6. Indítványok, javaslatok
 7. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. május 29., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról
Előadó: intézményvezető Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
4. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester
6. Indítványok, javaslatok
7. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: igazgatási előadó

 1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról Előadó: intézményvezető Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 3. Helyi rendeletek felülvizsgálata Előadó: jegyző
 4. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: polgármester
 5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: polgármester
 6. Indítványok, javaslatok
 7. Szociális segélykérelmek elbírálása Előadó: igazgatási előadó

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2014. június 26., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz).
Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
3. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése.
Előadó: jegyző
5. Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
6. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről.
Előadó: jegyző
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
8. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
9. Ládbesenyő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: jegyző
10. Indítványok, javaslatok.

 1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
 2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz). Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
 3. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. Előadó: jegyző
 5. Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 6. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről. Előadó: jegyző
 7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 8. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző
 9. Ládbesenyő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. Előadó: jegyző
 10. Indítványok, javaslatok.

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat