Ládbesenyőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja


Tisztségviselők

Polgármester

Név: Fedor Attila               
Telefon: +36 48 525-115
Fax: +36 48 525-115
Elektronikus levélcím: onkormanyzat@ladbesenyo.hu

Képviselőtestület

A testület létszáma: 5 fő
Öszetétele: független képviselők

 

Tagjainak neve: Tisztsége:
Fedor Attila               
polgármester
Tóth Gellért               
alpolgármester
Gór Gyula                 
képviselő
Tóth János                
képviselő
Ifj. Tóbiás György     
képviselő

Ügyrendi bizottság

Tagjainak neve: Beosztása:
Gór Gyula               
elnök
Tóth János              
tag
Ifj. Tóbiás György    
tag